Dolmens i Menhirs

La traça del primers habitants de Roses es troba molt a la vora del nucli urbà, disseminada pel la muntanya, al paratge conegut amb el nom de la casa cremada. Es tracta de les edificacions funeràries d'aquests pobladors: dòlmens, menhirs i cistes; els quals van formar part dels rituals d'aquests individus durant època Neolítica. Tres són els dòlmens que destaquen en el parc: La Creu d'en Cobertella (3000-2700 aC), el Llit de la Generala (3200 aC) i el cap de l'home.

El recorregut del parc comença al dolmen de la Creu d'en Cobertella, les proporcions del qual el converteixen en un dels més importants de

Catalunya ja que disposa d'una galeria coberta per una llosa de vora quatre tones de 5,20 metres de longitud, 2,45 d'amplada i 2,14 d'alçada.

Aquest dolmen va ser declarat monument històrico-artístic l'any 1964. Seguint el recorregut senyalitzat també s'hi poden admirar els dos menhirs de la Casa Cremada (Tercer o quart mil·lenni a.C), els dòlmens del Llit de la Generala i del Cap de l'Home i les coves-dolmen de la riera de la Quarentena (2500 a.C). Molt a la vora del recorregut, si el visitant es desvia cap al pla de les gates es trobarà amb un altre monument funerari com és la cista de les escombraries i si se segueix el camí, en un revolt, s'hi troba l'anomenada Tomba del General. Més enllà, i ja a la falda del puig Alt, hi ha les dues cistes datades de final del cinquè mil·lenni a.C, inici del quart.

Ell lloc d'on s'han extret les restes més antigues trobades a la població és dins de l'itinerari del parc megalític de Roses. Es tracta de l'únic vestigi del paleolític superior (Magdalenià), el Cau de les Guilles, situat en el desnivell de la riera de la Cuana al costat d'uns lledoners. Les restes materials recuperades en aquesta cova estan exposades a les vitrines del museu de l'Espai Cultural Ciutadella.

El parc megalític de Roses és molt complert pel que fa el gran nombre de sepulcres neolítics i les diverses tipologies que composen l'itinerari: dòlmens de galeria, menhirs, cistes i coves-dolmen. A més, el visitant podrà gaudir durant el recorregut de l'abundància de cassoletes i reguerons esculpits en roques i afloraments, unes formes de representació prehistòrica que reben el nom d'inscultures i que es troben disseminades per tot el paratge.


Més informació dels dòlmens i menhirs de Roses