Rosespèdia

La Rosespèdia és una enciclopèdia virtual col·laborativa sobre el patrimoni cultural i natural de Roses (Alt Empordà). Aquesta eina virtual està basada en la tecnologia wiki i vol aportar una visió més àmplia de com entendre el patrimoni rosinc ja que inclou elements intangibles com el paisatge, sons o records. Dins d'aquests elements també s'hi inclouen les emocions per categoritzar els elements patrimonials.

La participació de tothom en la construcció del patrimoni cultural comú a partir del seu coneixement o de la seva experiència, emocional o científica, experta o superficial, es pot fer de de manera que qui vulgui pot incorporar continguts ho pot fer en forma d'imatge, text, fotografies o vídeos. L'únic límit de la Rosespèdia són unes normes elementals d'ús com ara que els continguts no siguin ofensius, que siguin vertaders i que tinguin a veure amb el municipi.

El web forma part del projecte de senyalització del patrimoni cultural de Roses i la seva llengua vehicular és el català tot i que s'admet l'ús d'altres llengües. En aquest últim cas s'haurà de senyalitzar degudament. La Rosespèdia posa a l'abast del tothom, resident i visitant, la construcció la identitat col·lectiva comuna dels rosincs.


Visita el web de la Rosespèdia