Autorització d'ús d'edificis

Característiques:

DESTINATARI, QUI HO POT DEMANAR: Persona física o jurídica.

LLOC DE LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD:

 • Persones físiques: Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o per Seu electrònica (cal certificat digital)

 • Persones jurídiques: Seu electrònica (cal certificat digital)

EXEMPCIONS 
Amb independència de l’obligació de sol·licitar la llicència corresponent, gaudiran d’exempció les derivades de les utilitzacions següents:

 1. Les realitzades amb motiu d’activitats organitzades per entitats sense afany de lucre que estiguin inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes, llevat de les utilitzacions del Teatre Municipal.

 2. Les activitats organitzades per entitats, ja siguin públiques o privades, que hagin rebut una subvenció municipal per al desenvolupament d’un projecte o activitat en el que s’acrediti la necessitat d’utilitzar els serveis derivats de la instal·lació municipal.

 3. Les que tinguin per finalitat la realització d’activitats per a la promoció del municipi i d’interès municipal, sempre que no tinguin finalitat lucrativa, quan així ho determini la llicència atorgada.

 4. Les autoritzades als partits polítics en període electoral.

 5. Les corresponents a celebració de matrimonis en els llocs establerts per l’Ajuntament quan algun dels contraents estigui empadronat al municipi de Roses o celebri el seu convit en un restaurant de Roses.

BONIFICACIONS

 1. Podran gaudir d’una bonificació del 50% les utilitzacions que tinguin per finalitat la realització d’activitats per a la promoció del municipi i d’interès municipal, encara que tinguin finalitat lucrativa, quan així ho determini la llicència atorgada.

PREUS

BIBLIOTECA:

a) Espai Z, per hora o fracció:30,90 € (màxim 90 €/dia)

ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA I CASTELL DE LA TRINITAT:

a) Utilització sales o dependències per actes acadèmics, presentacions, xerrades,.... per hora o fracció: 41,20 €          (màxim 124,00 €/dia)

b) Celebració d’espectacles d’arts escèniques, esdeveniments especials, per jornada sencera: 515,00€ 

c) Rodatge cinematogràfic o publicitari, sessions fotogràfiques,.... per hora o fracció: 51,50 € (màxim 155,00 €/dia)

TEATRE MUNICIPAL:

 

Tarifa general

Tarifa reduïda

Auditori i Hall

   

a) Import per sessió per hora o fracció (màxim 1.627,40 €/dia)

417,82 €

83,56 €

b) Assaig o Muntatges (dia)

835,64 €

167,13 €

Hall

   

c) Import per sessió, per hora o fracció (màxim 312,30 €/dia)

78,07 €

15,61 €

Sala de miralls, primer pis i segon pis

   

d) Import per sessió, per hora o fracció (màxim 206 €/dia)

59,79 €

11,96 €

Gaudiran d'exempció les utilitzacions del Teatre municipal per la realització d'activitats d'arts escèniques,musicals i d'arts visuals, les entitats sense afany de lucre inscrites en el Registre municipal d'entitats ciutadanes.

S'aplicarà una bonificació d'un 10% sobre la tarifa general a les utilitzacions de més d'una sala

La tarifa reduïda s’aplicarà a les entitats sense afany de lucre inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes.

CA L'ANITA DE L'ESTANC

a) Sala d'exposicions: Import per hora o fracció: 18,15 € (màxim 54,45e/dia)

b) Sala d'audiovisuals (primer pis): Import per hora o fracció: 56,65 € (màxim 170,00 €/dia)

PLAÇA FREDERIC RAHOLA

a) Import per hora o fracció: 72,10 € (màxim 216,00 €/dia)

Com es fa:

DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS NECESSARIS:

Passos a seguir per presentar la sol·licitud

1) Reservar data:

 • Espai Z de la Biblioteca: Pilar Cortés - Tel.: 972 15 09 28

 • Teatre Municipal: Fina Puigdomènech - Tel.: 972 15 25 32 / 620 929 447

 • Tots els altres espais: A l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Roses - Tel.: 972 25 24 00

2) Presentar la sol·licitud: 

    a) Persones físiques, al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC):

  b) Persones físiques i jurídiques, per Seu electrònica:

 • Instància genèrica On-line
  Dintre de la sol·licitud hi ha un apartat que diu «Adjuntar-hi documents», aquí s’ha d’adjuntar el següent:

  • Memòria de l’activitat

  • En el cas que l'entitat no figuri inscrita en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes o bé quan es tracti d'una persona física:
   Fotocòpia del CIF/NIF de l'entitat o de la persona física sol·licitant.
   Fotocòpia del DNI de la persona representant de l'entitat.
   Fotocòpia de la constitució i estatuts de l'entitat, degudament inscrita al Registre corresponent.
   Còpia de l'autoliquidació de la taxa corresponent.

3) Si s’escau, fer efectiu el pagament de les taxes corresponents a la utilització de l'espai. L'autorització queda condicionada al pagament de totes les taxes aplicades.

4) Documentació resultant: Notificació de l'acord de la cessió de l'espai.


Documents:

Instancia general (Persones físiques)

Instància genèrica On-line (Persones físiques i jurídiques)

Memòria d'activitat


Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR
eventis