Ball  

Ball amb Mike
A càrrec de la SUF
04.12.21 | 22:00 h
Ball
Ball amb Toni Sánchez
A càrrec de la SUF
05.12.21 | 18:00 h
Ball
Ball amb Nou Trànsit
A càrrec de la SUF
11.12.21 | 22:00 h
Ball
Ball amb Duet Somnis
A càrrec de la SUF
12.12.21 | 18:00 h
Ball
Ball amb David Magem
A càrrec de la SUF
18.12.21 | 22:00 h
Ball
Ball amb Pep i Mª José
A càrrec de la SUF
19.12.21 | 18:00 h
Ball
Ball amb Xavi de Roses
A càrrec de la SUF
25.12.21 | 22:00 h
Ball
Ball amb l'Andreu de Roses
A càrrec de la SUF
26.12.21 | 18:00 h
Ball
Revetlla de Cap d'any: Ball amb el Duet Cubata de Sol
A càrrec de la SUF
31.12.21 | 00:30 h
Ball
Ball amb Mike
A càrrec de la SUF
02.01.22 | 18:00 h
Ball
Ball amb Xavi de Roses
A càrrec de la SUF
08.01.22 | 22:00 h
Ball
Ball amb Nou Trànsit
A càrrec de la SUF
09.01.22 | 18:00 h
Ball
Ball amb Toni Puigvert
A càrrec de la SUF
15.01.22 | 22:00 h
Ball
Ball amb Love Me Tender
A càrrec de la SUF
16.01.22 | 18:00 h
Ball
Ball amb l'Andreu de Roses
A càrrec de la SUF
22.01.22 | 22:00 h
Ball
Ball amb Xus de Santa Coloma
A càrrec de la SUF
23.01.22 | 18:00 h
Ball
Ball amb Gemma i Blanca
A càrrec de la SUF
29.01.22 | 22:00 h
Ball
Ball amb el Duet Sharazan
A càrrec de la SUF
30.01.22 | 18:00 h
Ball