ROSES CULTURA A CASA. Antonio Federico

Exposició Connexions, d'Antoni Federico la Sala d'exposicions Ca l'Anita de Roses

Exposició Connexions, d'Antoni Federico la Sala d'exposicions Ca l'Anita de Roses.

Creador inesgotable, amant de la física, la geometria i les matemàtiques, la seva obra és concebuda com un tot on el pas d'una pintura a una altra esdevé gairebé imperceptible, obligat, lògic. Pintor i ceramista de l'Escola de la Bisbal, el 1961 s'instal·là al petit veïnat de l'Estrada (Agullana), on actualment té el seu taller. La seva pintura, tot i passar pel surrealisme, o la pintura matèrica als anys 80, té sempre una presència molt personal. Interessat especialment per la perspectiva, la composició i el coneixement del mecanisme ocult de la realitat que es troba sota la aparença de les coses, el seu dibuix extraordinari i la seva pintura són, alhora, un recorregut per la història de l'art (Leonardo, Velázquez, Picasso) i un viatge al centre de la terra a la recerca de l'estructura oculta que dóna lloc a la vida.