Carnaval 2019

El carnaval de Roses: entre la tradició i l'essència

"El carnaval de Roses és un dels àmbits de la vida local que incorpora una major càrrega simbòlica i emocional. En les darreres dècades ha esdevingut un lloc comú de l´essencialisme local, sense marges, gairebé, per la dissidència racional o emotiva. Ho dèiem fa uns anys: "...És la festa més apreciada pels rosincs, irrenunciable i estimada, sentida com la cosa més pròpia, personal i intransferible, carregada de nostàlgia i records". El carnaval, doncs, apunta directament a la fibra més sensible de moltes rosinques i rosincs. De manera imperceptible, la identificació entre els subjectes Roses i carnaval s´ha convertit en total, absoluta. És evident que, en tot plegat, hi ha hagut una voluntat de potenciar aquesta festa perquè, al capdavall, ha servit per cohesionar la comunitat en uns moments en què calia especialment, d´una banda, refer i/o refermar la identitat col·lectiva de la població davant un món modern i diferent i, d´una altra i conseqüentment, esdevenir una via més d´integració dels sectors socials nouvinguts que, des dels anys 60, i a redós del desenvolupament del turisme, han transformat la realitat social de Roses."

Seguir llegint...

Josep Maria Barris i Ruset, arxiver municipal