Bases del concurs de colles de Carnaval 2019

1. Objecte del concurs

Fomentar la participació i la qualitat del Carnaval de Roses, i premiar a les colles que destaquin en cada categoria del concurs.

2. Participants

El concurs s’adreça a les colles que participin al Carnaval de Roses que estiguin legalment constituïdes en associació sense ànim de lucre i domiciliades en el municipi de Roses, i a les persones físiques domiciliades a Roses que actuïn en representació de la colla.

3. Requisits de participació

Per poder concursar caldrà que les colles compleixin amb els requisits següents:

Haver-se inscrit per participar al Carnaval de Roses 2019. Caldrà portar el número de sortida en un lloc visible.

Participar en les tres passades (divendres nit, dissabte tarda i diumenge matí). En cas de suspensió d’alguna passada, caldrà haver participat en les que es realitzin.

Qualsevol comportament incívic o incompliment dels manaments del Carnaval suposarà la pèrdua del dret de participar en el concurs.

4. Categories

Cada colla podrà concursar en les categories que desitgi i podrà obtenir més d’un premi.

A la millor carrossa

A la millor coreografia

A la millor disfressa

5. Inscripcions i terminis

Per participar en el concurs, cal fer-ho constar a la sol·licitud d’inscripció del Carnaval de Roses 2019. Cal indicar la/les categoria/es a la qual es vol concursar.
El termini d'inscripció finalitza el dia 8 de febrer de 2019.
Pel fet de presentar-se al concurs, les colles donen la seva autorització per ser fotografiades, així com per difondre les fotografies en els mitjans de comunicació que l’Ajuntament cregui oportuns.

6. El jurat

El jurat estarà presidit pel regidor de Cultura i Festes o en qui ell delegui, i en formaran part, com a vocals, un mínim de quatre persones vinculades al Carnaval de Roses. Actuarà com a secretari un dels vocals.
Els membres del jurat, que seran presents a totes les passades, se situaran al llarg del recorregut de la passada i puntuaran els participants segons els criteris establerts en aquestes bases.

7. Criteris de valoració

A l’hora de valorar les colles, es tindran en compte els aspectes següents:

Categoria a la millor carrossa
Il·luminació i efectes:
Complexitat i esforç en l’elaboració:
Adequació a la temàtica de la disfressa:

Categoria a la millor coreografia
Originalitat:
Utilització de l'espai, sincronització i adequació a la música:
Adequació a la temàtica de la disfressa:

Categoria a la millor disfressa
Originalitat:
Complexitat i esforç en l’elaboració:
Caracterització:


10 punts
30 punts
10 punts


10 punts
30 punts
10 punts


10 punts
30 punts
10 punts

8. Premis

Els premis seran la possibilitat d’escollir el número de sortida en l’edició del Carnaval de 2018, d’acord amb el quadre següent:

  Carrossa Coreografia Disfressa
1r premi 1r lloc 2n lloc 3rlloc
2n premi 4t lloc 5è lloc 6è lloc
3r premi 7è lloc 8è lloc 9è lloc
4t premi 10è lloc 11è lloc 12è lloc
5è premi 13è lloc 14è lloc 15è lloc

El dret a escollir només s’exercirà una sola vegada. Així mateix, es lliurarà una placa commemorativa a les tres primeres colles de cada categoria.
En en cas que una colla obtingui més d’un premi, el dret a escollir el número de sortida passarà a la següent colla que hagi obtingut més puntuació en cada categoria.
Els números 1 i 2 quedaran reservats a les colles que siguin escollides Reis o Reis infantils del Carnaval 2020.
En el cas que la colla guanyadora sigui escollida Reis o Reis infantils del Carnaval 2020, hauran de sortir en la posició que impliqui aquesta elecció.
En el supòsit que alguna de les colles premiades no participi en la següent edició del Carnaval, el premi quedarà desert.

9. Veredicte del jurat

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia 3 de març de 2019, a les 20 h, a la plaça de sant Pere. D’aquest acte, se n’aixecarà acta.
El concurs podrà quedar desert si així ho estima el jurat.

10. Procediment de concessió dels premis

Concurrència competitiva.

11. Acceptació de les bases

La participació en el concurs representa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst serà resolt pel jurat.


Descarrega les bases del concurs de colles


Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més informació
ACCEPTAR